กรุณาเลือกประเภทที่ต้องการจะทำประกัน คลิ๊กตามช่องราคาได้เลย!!

  มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ มิตรแท้เพิ่มพูน 3+
ทุนประกันภัย มี Deduct 2000 บาท ไม่มี Deduct มี Deduct 2000 บาท ไม่มี Deduct
เบี้ยรวม เบี้ยรวม
50,000 - - 5,900 7,000
100,000 6,800 7,500 6,100 7,100
150,000 7,200 8,000 6,300 7,300
200,000 7,600 8,500 6,500 7,600
250,000 8,000 9,000 6,800 7,900
300,000 8,300 9,500 - -
350,000 8,600 9,900 - -
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง
  • mt-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 6,800 บาท
  • mt-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 7,200 บาท
  • mt-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 7,600 บาท
  • mt-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 8,000 บาท
  • mt-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 8,300 บาท
  • mt-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 8,600 บาท
  • mt-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 7,500 บาท
  • mt-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 8,000 บาท
  • mt-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 8,500 บาท
  • mt-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 9,000 บาท
  • mt-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 9,500 บาท
  • mt-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 9,900 บาท
  • mt3-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 5,900 บาท
  • mt3-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 6,100 บาท
  • mt3-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 6,300 บาท
  • mt3-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 6,500 บาท
  • mt3-1.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 6,800 บาท
  • mt3-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 7,000 บาท
  • mt3-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 7,100 บาท
  • mt3-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 7,300 บาท
  • mt3-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 7,600 บาท
  • mt3-2.jpg
   ข้อตกลงความคุ้มครอง มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000 ต่อครั้ง 10,000,000 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิ...
   ราคาขาย 7,900 บาท
Visitors: 1,039,435